*Algemene Voorwaarden*

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met De Knutselschuur aangaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u en De Knutselschuur te regelen.

1. Toepasselijkheid

      1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane bestellingen, aanbiedingen en aankopen bij De Knutselschuur via internet en vanuit huis.

      1.2  De Knutselschuur heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

      1.3  Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als dit schriftelijk is overeengekomen.

             2.  Aanbiedingen en/of overeenkomsten

      2.1  Alle aanbiedingen en webacties van De Knutselschuur zijn zolang de voorraad strekt.

      2.2  Prijzen van De Knutselschuur zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten

       2.3 De foto is een indicatie van het artikel, kleur en grote kan verschillen met de werkelijkheid.

            3.  Betalingen, prijzen en verzenden

      3.1   Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

3.2  De verzendkosten zijn afhankelijk van de grote en het gewicht van uw bestelling De Knutselschuur hanteert de standaard tarieven van TNT post.

      3.3  Betalingen kunnen bij De Knutselschuur op de volgende manieren plaats vinden:

- Vooruitbetaling op rekening: ING Bank: NL65 INGB 0754 7414 94 t.n.v. J.A.A. van Steijn te Hoofddorp.

- Contant bij ophalen aan De Knutselschuur te Hoofddorp

-Bij betalingen uit het buitenland geef ik bij de factuur ook het BIC en IBAN nummer door.

      3.4  Overeenkomsten met De Knutselschuur die niet binnen 14 dagen zijn betaald komen automatisch te vervallen, echter stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte stelt van het annuleren van een overeenkomst.

3.5 Kinderfeestjes mogen contant afgerekend worden op de dag van het feestje of voor het feestje zijn betaald op rekening: ING Bank: NL65 INGB 0754 7414 94 t.n.v. J.A.A. van Steijn.

      3.6 Bij annulering van workshop of kinderfeest 14 dagen of minder moet er een bedrag van € 5.= per persoon worden betaald aan De Knutselschuur. Dit i.v.m de voorbereidende werkzaamheden en ingekochte materialen. Annuleringen dienen te geschieden via een e-mail of telefonisch via De Knutselschuur.

3.7  Tot 10 km zijn de reiskosten voor De Knutselschuur. Daarna wordt er een vergoeding gerekend van € 0.20 per kilometer. Het werkgebied waarin Fimoklei partijtjes of workshops worden aangenomen is maximaal 50 kilometer.

3.8 Eventuele parkeerkosten die De Knutselschuur voor een partijtje of workshop moet betalen, kunnen separaat in rekening gebracht worden.

             4.  Levering

      4.1  Na ontvangst van betaling worden de bestellingen die op voorraad zijn binnen 5 werkdagen verzonden door De Knutselschuur.

      4.3  Genoemde levertijden van De Knutselschuur zijn een indicatie, afwijking van genoemde levertijden geven geen recht op annulering of schadevergoeding.

      4.4 Bestelde artikelen welke speciaal gemaakt moeten worden op verzoek van de klant worden uiterlijk geleverd na 14 dagen, na ontvangst van de betaling.

              5.  Ruilen en herroepingrecht

      5.1  De klant is verplicht na aflevering van een bestelling de artikelen nauwkeurig te controleren, indien deze niet in orde dient de klant binnen 3 dagen na levering dit te melden bij De Knutselschuur via e-mail of telefonisch contact.

      5.2  Een retour zending is alleen mogelijk in overleg met De Knutselschuur, dit in geval van schade of een zeer grote afwijking van het bestelde en/of geleverde artikel(en).

5.3 De Knutselschuur is een eenmans bedrijf en behoud zich het recht in verband met calamiteiteien reeds geplaatste bestellingen of gereserveerde partijtjes te annuleren of in overleg te verplaatsen. 

6. Weersomstandigheden

6.1 Als er een weeralarm van kracht is, heeft De Knutselschuur het recht om in overleg het partijtje te verplaatsen.

7.  Persoonsgegevens

      7.1   De Knutselschuur behandeld de verstrekte gegevens van de klant vertrouwelijk.

      7.2  Persoonsgegevens zullen niet door de knutselschuur aan derde worden verstrekt.

      7.3 Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verwerken van uw bestelling bij De Knutselschuur. 

       8 Auteursrechten

8.1 Alles op de website van De Knutselschuur, inclusief de naamgeving auteursrechtelijk beschermd.

8.2 Niets van deze website mag zonder toestemming van De Knutselschuur worden gekopieerd of gebruikt voor andere websites.

De Knutselschuur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.